COMUNICAT

          În perioada 04-05 iunie 2013, începând cu ora 10, la pensiunea „Valurile Bistriței” din localitatea Dorna Arini, în cadrul activității 5.4. a proiectului GREEN-MOUNTAIN - A sustainable  development model for Green Mountain Areas within the South East Europe Transnational Cooperation Programme (cod: SEE/B/0012/2.3/X) finanțat din fonduri europene prin Programul  Sud-Est European (SEE), va avea loc evenimentul „Valorisation and (re)introduction of (traditional) acitivities: training module” organizat de RNP-Romsilva și Administrația Parcului Național Călimani.
          Cu această ocazie se va desfășura trainingul cu tema „Beneficii și oportunități de dezvoltare a zonelor rurale montane prin promovarea/reintroducerea activităților tradiționale" și va fi constituit din 2 sesiuni zilnice: Sesiunea I – „Valori și oportunități pentru dezvoltare durabilă în P.N. Călimani”și Sesiunea II-a – „Finanțarea și managementul afacerilor din perspectiva managementului durabil al zonelor montane”.
          Începând cu 1 ianuarie 2011 RNP-Romsilva participă la acest proiect împreună cu Administraţia Parcului Naţional Călimani şi Administraţia Parcului Natural Domogled-Valea Cernei.
          Programul Sud-Est European (SEE) constituie unul dintre cele mai Importante surse de  finanţare pentru sectorul de mediu şi se implementează simultan în diferite ţări ale Europei de Sud-Est.
          Proiectul a fost propus de Administraţia publică locală a provinciei Macerata din Italia – în calitate de lider de proiect. Numărul total al partenerilor cooptaţi este de 9, provenind din: Austria, Ungaria, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Slovenia şi Grecia.
          Trainingul se adresează unui număr de cca.20-30 persoane interesate din zona PN Călimani, actuali sau viitori antreprenori, producători locali, meșteșugari etc. și își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă locală prin identificarea și analiza căilor și oportunităților specifice zonei montane.

                                                                                                3 iunie 2013______

 

____________________________________________________________________________________ COMUNICAT
__________________________________________________________________ ____Click pentru a deschide documentul în format PDF

Proiect realizat şi întreţinut de S.C. EUROPANDA - Câmpulung Moldovenesc
www.europanda.ro